Reflection time / return

It may happen that you want to return an order. Perhaps because the product does not like it or perhaps there is another reason why you would not want the order anyway. Whatever the reason, you have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving a reason.

Right of withdrawal

You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving reasons. After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount including shipping. Only the costs for return from your home to the web store are for your own account. These costs amount to

approx € 6.95 per package, consult the website of your carrier for the exact rates. If you make use of your right of withdrawal, the product will be returned to Hanky ​​Panky Tattooing in the original condition and packaging with all supplied accessories and – if reasonably possible – in its original condition and packaging. To exercise this right you can contact us via info@hankypankytattoo.nl. We will then refund the order amount due within 14 days after registering your return, provided that the product has already been returned in good order.

If the product is damaged or the packaging is damaged more than is necessary to try the product, then we can pass on the value reduction of the product to you. Treat the product with care and ensure that it is properly packaged on a return.

Exchange product?

Do you want to exchange your product? That’s no problem at all. For this you can contact info@hankypankytattoo.nl. You do, however, bear the costs for returning the product.

I have submitted a wrong delivery address!

Incorrectly provided the wrong delivery address? Then contact us as soon as possible. We will then try to change the order for you. If it is reported after 3 p.m. then there will unfortunately be costs involved that the transport company will charge. The delivery time can also be longer than normal.

Exceptions

Some items from our range are not eligible for return. This concerns items that have been specially ordered for you.

Sometimes there is an item that we praise so sharply that it may not be returned. This may be because of minor damage or simply because it is a very good offer. This is then indicated with the item in the product description.

How do I return my package?

You can find TIPS for returning and packaging your return shipment on the return form!

Questions??

Do you have any questions regarding your return?  Mail us on info@hankypankytattoo.nl or send a message via the contact form on this website.

The package must have sufficient postage and can be sent back to:

Hanky Panky Tattoo studio

Oudezijds Voorburgwal 141

1012 ES Amsterdam

Email: info@hankypankytattoo.nl

Download the form here

 

Nederlands

 

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom je de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product terug te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen

ca €  6.95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Hanky Panky Tattoo studio geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via info@hankypankytattoo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@hankypankytattoo.nl. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen. Mocht het na 15.00u gemeld worden dan zullen er helaas kosten aan verbonden zijn die het transportbedrijf berekend. Hierbij kan de levertijd ook langer bedragen dan normaal.

Uitzonderingen

Sommige artikelen uit ons assortiment komen niet voor retour in aanmerking. Dit betreft artikelen die speciaal voor jou in opdracht zijn besteld.

Soms is er een artikel dat wij zo scherp prijzen dat het daarom niet teruggestuurd mag worden. Dit kan zijn vanwege een kleine beschadiging of gewoon omdat het een hele goede aanbieding is. Dit staat dan bij het artikel in de productomschrijving aangegeven.

Hoe stuur ik mijn pakketje retour?

TIPS voor het retour zenden en het verpakken van uw retourzending vind u op het retourformulier!

Vragen??

Heb je nog vragen betreffende je retour?? mail ons op info@hankypankytattoo.nl of stuur een berichtje via het contactformulier op deze website.

Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn en kan je terugsturen aan:

Hanky Panky Tattoo studio

Oudezijds Voorburgwal 141

1012 ES Amsterdam

E-mail: info@hankypankytattoo.nl

Download hier het formulier